Catàleg de Serveis

L’ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

 • Gestió de Mercat

  Servei que s'encarrega de la gestió del conjunt de locals comercials dins d'un equipament, fonamentalment d'alimentació i de producte fresc, en règim de venda personalitzada i al detall.

 • Informació i Orientació a la Dona

  Servei que s'encarrega de facilitar informació, orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones.

 • Informació i promoció turística

  Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat.

 • Instal·lacions esportives

  Servei que s'encarrega de promocionar l'esport entre la ciutadania i les associacions municipals mitjançant l'organització d'activitats esportives i campanyes de difusió així com d'una oferta de diversos equipaments esportius.
   

 • Mediació ciutadana.

  Servei que s'encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d'ajudar a resoldre'ls a partir de facilitar la comunicació entre elles i en cerca d'una solució satisfactòria per a tothom. 

 • Neteja viària

  Servei que s'encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

 • OMIC

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

 • Oficina Agrària

  Assessorament agrari, ramader i forestal gratuït per a particulars i professionals

 • Organització i Promoció de fires

  Servei que s'encarrega dels esdeveniments de caràcter periòdic adreçats a la ciutadania en general destinats a la venda de productes en motiu d'alguna festivitat o tradició.

 • Organització i promoció de Festes populars

  Servei que s'encarrega de promocionar i organitzar el conjunt de festes tradicionals que tenen lloc al municipi amb l'objectiu de celebrar, al llarg de tot l'any, aquelles dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc.

 • Orientació i inserció sociolaboral

  Servei que s'encarrega de promoure l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur mitjançant vincles amb les empreses per detectar les seves necessitats i oferir-los assessorament especialitzat per cobrir els perfils professionals que requereixen.

 • Parcs i jardins

  Servei que s'encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal.

 • Pavimentació de vies públiques.

  Servei que s'encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat del ferm de la via pública.

 • Piscina municipal

  Servei que s'encarrega de mantenir en bon estat i promocionar l'ús d'aquest equipament lúdic.

 • Policia/vigilància local

  Servei que s'encarrega de servir i protegir a la ciutadania del municipi, minimitzant els riscos i l'existència de problemes de seguretat així com assistir a la comunitat en la millora del seu benestar convivencial.

  Telèfons:

  686 338 158

  616 374 769

 • Prevenció d'incendis

  Servei que s'encarrega de les funcions de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i rescat de persones.

 • Programes de sensibilització en igualtat de gènere.

  Servei que s'encarrega de realitzar accions de conscienciació a la ciutadania en general en relació amb la igualtat d'oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat i a sensibilitzar i conscienciar la població sobre la igualtat entre dones i homes.

 • Promoció de les arts escèniques

  Servei que s'encarrega de la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, tant de caràcter professional com amateur, incloent, si és el cas, l'espai de teatre municipal.

 • Promoció de la salut

  Servei que s'encarrega de realitzar un conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.

 • Protecció de la salut

  Servei que s'encarrega de realitzar tot un seguit d'actuacions orientades a la millora en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la seva salut.

Darrera actualització: 31.01.2018 | 12:58
Darrera actualització: 31.01.2018 | 12:58