Sol·licituds d'accés a la informació pública

Accés a la Informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública de què disposa aquest ens, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada.

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

Clica aqui per tramitar la sol·licitud d''accès a la informació pública

Sol·licituds d'accés

Any 2023

Sol·licitud nombre total d'expedients disciplinaris de personal de l'Ajuntament de l'any 2022

Consulta actes del Ple

Petició llistat de dades de contacte de regidors

Any 2022

Sol·licitud relació de contractes menors de l'any 2021

Any 2021

Sol·licitud ordenança fiscal num. 2

Sol·licitud informació econòmica

Any 2020

Sol·licitud contingut de decret 95 de 23/05/2016

Sol·licitud enunciat i solució de test de procés selectiu

Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:02
Darrera actualització: 15.02.2024 | 12:02