Pressupost municipal

♦El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'ajuntament, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

Terminologia relativa al pressupost. En aquest ♦document volem explicar-te què és el pressupost? Qui l'aprova? Com ha de ser un pressupost i tot la informació perquè et sigui més fàcil la seva comprensió

El pressupost en gràfics

Execució trimestral

Consulta ♦aqui els resums de les execucions trimestrals d’ingressos i despeses pressupostàries de l’ajuntament de Castellbell i el Vilar dels diferents anys

Objectius d'estabilitat pressupostària

Consulta ♦aquí els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

Modificacions pressupostàries

Coneix en aquest enllaç els detalls de les modificacions trimestrals sobre pressupostos que s'han dut a terme en aquest ens els darrers anys

Liquidació dels pressupostos

Consulta ♦aqui es dades dels drets i obligacions reconeguts nets de la liquidació del pressupost consolidat de l’ajuntament de Castellbell i el Vilar. Us expliquem quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anteriors a l'any en curs.

Darrera actualització: 17.01.2024 | 09:45
Darrera actualització: 17.01.2024 | 09:45