Emergències

  • Vigilants municipals

    - Custodiar i vigilar bens, serveis , instal·lacions i dependencies municipals.

    - Ordenar i regular el trànsit en el núcli urbà, d'acord amb les normes de circulació

    - Participar en les tasques d'auxili a la ciutadania i de Protecció Civil, segons la llei

    - Vetllar pel compliment de Reglaments, Ordenances, Bans, Resolucions i altres disposicions y actes municipals.

Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:18
Darrera actualització: 15.06.2015 | 12:18