27. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sometiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inici

Darrera actualització: 07.02.2018 | 10:51

Documents