Regidoria d'Educació

Competències

La regidoria d’Ensenyament i Formació treballa, des de l’àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius, per l’èxit escolar, l’excel·lència educativa, la cohesió social, la transició al món del treball, l’extensió del dret a l’educació al llarg de la vida i la construcció d’una vila més educadora. 

Participació en la programació de l’ensenyament en el municipi:

 • Promou i fa la gestió administrativa del Consell Escolar Municipal.
 • Forma part de les comissions d'escolarització del Departament d'Ensenyament, en els processos de preinscripció i matriculació.
 • Suport a les AMPES.
 • Suport a les activitats escolars i extraescolars (Anem al teatre, coneguem els nostres parcs, natació, etc.)
 • Desenvolupament del Pla Educatiu d'Entorn conjuntament amb el Departament d’Ensenyament i integrat per tots els agents socioeducatius del municipi.
 • Afavorir l’èxit escolar de l’alumnat tenint en compte tot el tram educatiu des de l’escola bressol fins a l’educació postobligatòria.

Cooperació en la creació, construcció i manteniment de centres escolars:

 • L’ Ajuntament aporta el sòl per a la construcció de nous centres escolars.
 • S’encarrega de les reparacions ordinàries i de la conservació dels centres d’educació infantil i primària públics i del manteniment ordinari.
 • Dota els centres públics d’educació infantil i primària de personal no docent per a tasques de vigilància i consergeria.
 • Inverteix en obres per a la millora dels centres.

Intervenció en els òrgans de participació de l’àmbit educatiu:

 • La regidora d’ensenyament i/o tècnica d’educació participen en els consells escolars dels centres públics d’educació infantil i primària i els de secundària.
Darrera actualització: 19.10.2023 | 10:34