17. Taxa per l'utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les recserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega

Darrera actualització: 7.02.2018 | 10:11

Documents