Compte General

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l'Entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre: Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.

Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es referiex el Compte general.

Com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en què s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l'Entitat principal i de les seves entitats dependents. Per saber més sobre els comptes generals podeu consultar el web www.rendiciondecuentas.es.

Aquí podeu accedir als Comptes Generals de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Darrera actualització: 03.07.2023 | 09:12
Darrera actualització: 03.07.2023 | 09:12