Endesa i els Mossos d'Esquadra alerten dels perills de manipular les instal·lacions elèctriques

Dimecres, 13 de d’abril de 2022 a les 00:00

Durant els darrers anys s'ha produït un augment dels casos irregulars

Endesa i els Mossos d'Esquadra alerten dels perills que suposa la manipulació de les instal·lacions elèctriques domèstiques. Les connexions irregulars elèctriques consisteixen en alterar il·lícitament una instal·lació elèctrica per tal de reduir, parcial o totalment, l'import a pagar per l'energia consumida. Si bé no és un fenomen nou, als darrers anys s'ha produït un increment i professionalització d'aquesta activitat a Catalunya. Encara que se sol considerar que aquestes connexions irregulars només perjudiquen a les empreses elèctriques, els seus efectes negatius afecten a tota la societat, tant el cost econòmic com els problemes tècnics provocats són repercutits a tots els consumidors.

 

Seguretat de persones i instal·lacions

Les connexions irregulars són, sobretot, un problema greu per a la integritat física de les persones, tant per a:

1. Consumidors d'energia
2. Tercers que es puguin veure afectats
3. Operaris que treballen a les instal·lacions manipulades
Les connexions il·legals a la xarxa elèctrica i la manipulació de comptadors, al realitzar-se al marge de la normativa tècnica i sense els requisits de seguretat necessaris, comporten un risc elevat d'electrocució, d'incendi, i fins i tot de mort.

Als darrers anys s'han produït nombrosos casos d'incendis a instal·lacions i habitatges com a conseqüència d'aquestes manipulacions.

 

Consumidors particulars
Els principals afectats de les connexions irregulars elèctriques són els consumidors.
1. Increment de costos: El règim econòmic de la Ley del Sector Eléctrico estableix que l'impacte econòmic d'aquestes connexions irregulars ha de ser sufragat pels consumidors, ja que el manteniment de l'equilibri tarifari té un cost.
Per tant, no suposa una disminució del resultat de les empreses distribuïdores, sinó un increment del preu de la factura de tots els consumidors.

2. Qualitat de subministrament: Les connexions irregulars són origen d'avaries i caigudes de tensió, tant a les instal·lacions particulars manipulades com a les instal·lacions adjacents. La presència irregular a la xarxa elèctrica repercuteix en la qualitat del subministrament elèctric, provocant talls de llum i interrupcions contínues del subministrament dels veïns.

 

Empreses privades i negocis
Les connexions irregulars també afecten la competitivitat de les empreses privades i negocis, ja que afavoreix la competència deslleial.
Aquells negocis amb connexions elèctriques irregulars en el subministrament redueixen la seva factura elèctrica, i poden abaratir el preu dels seus productes i serveis respecte als dels seus competidors.
Les empreses i negocis que paguen per l'energia consumida es troben en clar desavantatge davant de les empreses que fan servir connexions elèctriques irregulars.
En sectors en què els marges són estrets, com l'hostaleria, les empreses que recorren a aquesta pràctica il·legal poden acabar portant a la bancarrota als seus competidors, que no tenen manera de competir dins de la legalitat.

 

Xarxa de distribució elèctrica
Les connexions irregulars provoquen importants talls de subministrament, dificultant així, atendre la demanda elèctrica en una determinada zona de distribució.
La massificació i la generalització d'aquestes manipulacions impacten directament sobre la xarxa de distribució.
Quan aquesta demanda més gran ni està contractada, ni està controlada fruit de les manipulacions efectuades de forma clandestina, el sistema elèctric en conjunt es veu afectat, així com aquells consumidors que mantenen en perfecte estat les seves instal·lacions de conformitat als contractes de subministrament.

 

Connexions amb altres activitats delictives (Marihuana)
Hi ha una correlació clara entre connexions irregulars elèctriques i altres activitats delictives, principalment el cultiu de Marihuana en instal·lacions d'interior.
L'increment d'aquest negoci atrau organitzacions criminals transnacionals. Aquest punt incrementa exponencialment el risc a tota la zona seleccionada per al desenvolupament de les plantacions.

 

Hisenda pública
Les connexions irregulars també afecten a la recaptació fiscal i impacta en tots els contribuents. L'energia irregular i, per tant, no facturada, fa que l'Estat-Comunitats Autònomes deixin d'ingressar els impostos corresponents. Per tant, com qualsevol altra irregularitat a la fiscalitat, afecta a tots els ciutadans, que hauran de pagar més impostos o rebre menys prestacions. El fet de deixar de pagar aquests impostos i càrrecs afecta directament les polítiques públiques i té conseqüències sobre la resta de consumidors.
 


 

 

 

Darrera actualització: 13.04.2022 | 10:01