Edicte de suspensió de tramitacions i llicencies a l'empara de l'article 73 del Text Refòs de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Divendres, 7 de juny de 2024
Darrera actualització: 31.05.2024 | 08:47