Convocatòries places d'estabilització de l'ocupació temporal

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 00:00

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 de desembre de 2022 s’han publicat íntegrament les bases reguladores de les següents convocatòries de personal:

 

-             Una (1) plaça d’auxiliar administratiu, subgrup C2, en règim laboral, concurs oposició (expedient 2770/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3344682/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-del-proces-d-estabilitzacio-per-a-la-provisio-d-una-placa-d-auxiliar-administratiu-de-l-oficina-d-atencio-a-la-ciutadania-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

-             Una (1) plaça de tècnic superior, tècnic jurídic, subgrup A1, en règim funcionarial, concurs de mèrits (expedient 2771/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3344713/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-d-estabilitzacio-del-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-una-placa-de-tecnic-superior-juridic-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

-             Una (1) plaça d’auxiliar administratiu (recursos humans i serveis financers), subgrup C2, en règim funcionarial, concurs de mèrits (expedient 2772/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3344687/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-d-estabilitzacio-del-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-una-placa-d-auxiliar-administratiu-iva-de-serveis-financers-i-recursos-humans-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

-             Una (1) plaça de tècnic mitjà, arquitecte tècnic, subgrup A2, en règim laboral, concurs de mèrits (expedient 2773/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3344721/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-d-estabilitzacio-del-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-una-placa-d-arquitecte-tecnic-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

-             Una (1) plaça de tècnic mitjà, ocupació i promoció econòmica, subgrup A2, en règim laboral, concurs de mèrits (expedient 2774/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3349295/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-d-estabilitzacio-del-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-una-placa-de-tecnic-mitja-d-ocupacio-i-promocio-economica-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

-             Una (1) plaça d’auxiliar administratiu (secretaria, Jutjat de Pau i registre Civil), subgrup C2, en règim laboral, concurs de mèrits (expedient 2775/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3344739/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-d-estabilitzacio-del-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-una-placa-d-auxiliar-administratiu-de-secretaria-jutjat-de-pau-i-registre-civil-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

-             Una (1) plaça de personal d’oficis, monitoratge menjador escola bressol, subgrup AP, en règim laboral, concurs de mèrits (expedient 2776/2022): http://bop.diba.cat/anunci/3345025/aprovacio-de-les-bases-de-la-convocatoria-d-estabilitzacio-del-proces-selectiu-per-a-la-provisio-d-una-placa-de-personal-d-oficis-de-monitoratge-de-menjador-de-l-escola-bressol-i-constitucio-d-una-borsa-de-treball-ajuntament-de-castellbell-i-el-vilar

 

Aquestes places formen part de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 2022 (Llei 20/2021, de 28 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública).

 

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 5 de desembre de 2022 s’ha publicat un anunci de referència.

 

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El dia de la publicació d’aquest extracte en el BOE, els interessats disposaran del model normalitzat de sol·licitud a la pàgina web municipal.

 

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el tauler d'edictes i a la pàgina web de la corporació.

 

Darrera actualització: 05.12.2022 | 12:58