11. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Darrera actualització: 06.02.2018 | 14:50

Documentació

pdf OF11
121,18KB