Consells de seguretat per a la Cavalcada de Reis

Compartim aquesta informació difosa per Protecció Civil per unes cavalcades segures

En relació a l’organització de cavalcades de reis i altres actes tipus “rua” amb afluència massiva de població infantil, des de la Direcció General de Protecció Civil us trametem consells de seguretat per fer arribar tant als organitzadors com als assistents d’aquests actes festius. L’objectiu és minimitzar els riscos que es poden derivar, com per exemple la invasió de l’espai al pas de les carrosses; enfilar-se a sobre d’objectes de la via pública; la saturació d’espais; i fer-ho compatible amb les tradicions i celebracions habituals d’aquests actes com el llançament de caramels.

Consells pels organitzadors i participants de la cavalcada

Abans de l’acte:
• Abans de l’acte recordeu fer una revisió de tot el recorregut i assegurar que l’ample i alçada de pas és suficient per a totes les carrosses de la cavalcada. Retireu els obstacles de la via o els que puguin caure o desplaçar-se i bloquejar la via durant l’acte.
• S’han de retirar els contenidors de la brossa que puguin representar un obstacle, un risc si s’encenen o un element per enfilar-se a sobre.
• Abans de l’acte cal garantir que els carrers o les vies d’accés o evacuació a la zona de l’acte estan perfectament expedits per garantir l’accés al lloc dels serveis d’emergència i l’evacuació en cas necessari. Fins i tot cal evitar deixar vehicles de seguretat o emergència en aquests llocs.
• Si és possible senyalitzeu els punts i vies d’evacuació perquè els assistents puguin identificar-los amb facilitat en cas d’emergència.
• Assegureu que s’ha prohibit el trànsit de vehicles fins i tot els que puguin sortir d’aparcaments privats.
• Conegueu les previsions meteorològiques i sobretot assegureu que no hi ha carrers glaçats o amb neu que impossibilitin el pas de les carrosses.
• Si hi ha vent o altres condicions meteorològiques desfavorables reforceu les mesures preventives per evitar caigudes d’elements estructurals i reviseu constantment la seguretat del recorregut. Eviteu recorreguts propers a zones arbrades que puguin caure a sobre de les carrosses i de les persones.
• Cal assegurar que es disposa d’un protocol per nens perduts.
• El personal de seguretat ha d’estar comunicat amb equips de radiocomunicació o walkie-talkies per tal de poder donar la informació necessària o rebre les ordres que indiqui el cap d’emergència.
• Cal assegurar amb tanques o amb senyalització i informació que la gent no pugui envair l’espai de pas de les carrosses.
• Al costat de cada carrossa és molt important disposar de personal de seguretat per informar en tot moment al conductor de la tractora de qualsevol incidència i evitar que el públic assistent s’apropi a la carrossa. Disposeu una persona al costat de cada roda de la carrossa i com a mínim dos a cada banda. Feu que vigilin que ningú s’apropi a la carrossa.
• Per garantir la seva concentració en la seguretat de les persones no permeteu que el personal de seguretat, inclòs el d’acompanyament a les carrosses, participi directament de la celebració amb llançament de caramels o altres accions similars.
• Els conductors de tractores i carrosses no poden llençar caramels ni han de distreure la seva conducció saludant a la gent. Han d’estar ben descansats per garantir l’atenció i en cas de trobar-se malament demanar que el substitueixin.
• Tots els vehicles han de disposar d’assegurança i la ITV passada.
• Les carrosses han de disposar de les instal•lacions de llum i cablejat degudament protegits i caldrà que disposin d’un butlletí elèctric o de revisió d’un electricista.
• A les carrosses no hi poden haver elements de flama, guspires o que generin molta escalfor si els materials de decoració no són ignífugs. Caldrà que es disposi d’extintors adequats al tipus de foc previsible.
• Eviteu que a la plataforma de les carrosses hi hagi moltes persones pel risc de caigudes d’accidents. Si no van assegudes durant el recorregut garantiu que tenen una tanca o element de protecció de suficient alçada per evitar la caiguda.

Durant l’acte:
• No s’ha de permetre a les persones enfilar-se a sobre de bastides d’obra, contenidors, tanques o marquesines d’autobús pel risc de caure o fins i tot de que caiguin aquests elements.
• El llançament de caramels és perfectament compatible amb la seguretat. Recordeu, però, llençar-los el més allunyats possible de la carrossa per evitar que caiguin en el pas d’aquestes i algú pugui baixar a la via a recollir-los.
• Llenceu els caramels enlaire fent paràbola i mai directament cap al públic per evitar impactes al cap o a la cara.
• S’ha d’evitar que particulars tirin caramels contra la carrossa, el personal de seguretat o el públic.
• S’ha d’evitar que particulars despleguin paraigües per recollir caramels
• En carrers o zones de pas molt estrets, no llenceu caramels ni feu càrrega de combustible.
• En el moment de la càrrega de combustible de les tractores o dels compressors s’ha d’evitar que es puguin produir guspires o flames. Els motors han d’estar apagats i les llums de la carrossa també.
• Durant la càrrega de combustible sempre s’ha de disposar de personal format en l’ús d’extintors i extintors suficients i adequats.

En cas d’emergència:
• Comuniqueu immediatament al cap d’emergència o al telèfon 112 si és necessari.
• Cal mostrar-se tranquil davant la població però ferm en les decisions i recomanar-los l’allunyament més adequat.
• Assegureu-vos que s’atura el pas de carrosses fins que es restableixi la normalitat.
• Si hi ha megafonia cal donar les indicacions i els consells d’autoprotecció a la població.

Consells per a la població

Abans i durant la celebració de l’esdeveniment:
• Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, el recorregut així com les condicions meteorològiques.
• Tingueu en compte que el calçat que porteu us protegeixi bé els peus per evitar lesions: és una de les zones més vulnerables en actes massius.
• Si el fred és intens recordeu portar barret i utilitzar bufanda o mocador per no respirar directament l’aire fred als pulmons. També és important que en general porteu roba còmoda i adequada a la meteorologia per evitar problemes amb el pas de les hores.
• Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
• No empenyeu mai per accedir a una zona perquè podeu provocar una caiguda o allau: si la zona està saturada o molt plena busqueu un altre punt on situar-vos.
• Si aneu acompanyats o en grup, acordeu un punt de referència fora de la zona on s’acumuli el públic on tornar-vos a reunir en cas que us separeu o us perdeu.
• Si aneu amb nens porteu-los de la mà. Expliqueu-li quins són els riscos, que no poden fer i com han d’actuar si es perden.
• No deixeu que els menors pugin a cap objecte per veure millor: és preferible que els pugeu a coll si cal.
• Si trobeu un menor perdut acompanyeu-lo immediatament a la policia o equips de seguretat.
• Porteu la documentació a sobre. En el cas dels nens, gent gran i discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i feu que la portin en un lloc visible per si es perden. Poseu una polsera identificativa als nens amb el telèfon de contacte dels tutors.
• Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb impediments.
• En els carrers d’accés a l’acte no us atureu davant d’aquests perquè són les vies d’accés dels serveis d’emergència i d’evacuació si és necessari.
• Si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, busqueu una ubicació alternativa on pugueu localitzar una via d'evacuació. Mantingueu la calma en tot moment.
• No pugeu a les baranes, reixes, contenidors o d’altres elements inestables perquè poden ser perillosos i provocar un accident.
• Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat.

Durant l’acte:
• Seguiu sempre les instruccions del personal de seguretat.
• Recordeu que els principals riscos són el pas de les carrosses i tenir un accident per enfilar-se a algun objecte com ara contenidors, semàfors o senyals. No ho feu mai. Actueu sempre amb sentit comú: durant la celebració no us poseu en risc ni exposeu els vostres fills a un possible accident.
• Quedeu-vos sempre darrera les tanques o senyalització de seguretat del pas de carrosses.
• No parleu ni feu senyals que puguin distreure ni al personal de seguretat, ni als acompanyants a peu de les carrosses, ni als seus conductors, a excepció de que es tracti d’un accident o emergència.
• No us acosteu mai a les carrosses, ni intenteu pujar-hi.
• No baixeu mai a la via per agafar caramels que quedin en el pas de carrosses us podeu distreure al pas de les següents carrosses.
• No creueu pel mig de les carrosses ni us acosteu quan estiguin aturades o fent càrrega de combustible.
• No llenceu caramels al personal de seguretat, a les persones de les carrosses ni a la gent que està mirant la cavalcada.
• En cas de detectar alguna incidència informeu immediatament al personal de seguretat i si cal truqueu al 112.

En cas d’emergència:
• Mantingueu la calma i estigueu atents a les indicacions dels serveis d’emergència. Tingueu molta cura dels menors i les persones amb discapacitats.
• Dirigiu-vos fora del acte pels llocs indicats o carrers més propers sense aturar-vos. En cap cas torneu enrere.
• Eviteu cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses per a la gran quantitat de persones que n’hi ha concentrades.
• Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu alguna persona informeu-ne els serveis d’emergència.
• En cas d'emergència, si truqueu al 112 des d'un telèfon mòbil i no us dóna senyal, pot ser que les línies estiguin saturades: busqueu un telèfon fix per fer la trucada.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:09  |  14-01-19
  • Recomana el contingut